ติดต่อเรา

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา หมู่ 5 ต.ตลาเกรียบ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

โทรศัพท์ 035-264100

โทรสาร 035-264100

E-mail Udomseel.13160@gmail.com

Website : udomseelwittaya.com